Renderoppgave

Render-prosjekt

Rett før jul hadde vi et render-prosjekt. Formålet var å vise forståelse for lyssetting, skygger, tekstur og shadere. Samtidig ville jeg også teste multipass rendering og compositing.

Jeg modellerte et lokomotiv basert på lokomotivet i Harry Potter, og en enkel stasjonsbygning.

Jeg utfordret meg selv litt ekstra denne gangen, med at lokomotivet skulle modelleres i Maya i sin helhet. Stasjonen ble modellert i LightWave, og plantene ble generert med Ivy Generator.

 

Lokomotivet ble opprinnelig også rigget i Maya som en test på å lage en mekanisk rigg, hvor jeg hadde èn kontroller for å styre hastigheten på hjulene. Riggen drev ett hjul, som igjen drev resten av drivverket som er koblet til.

Modellen ble overført til LightWave, og rigget på nytt. Rendering av geometrien gjorde jeg med Octane, og røyken ble simulert med TurbulenceFD, en plugin for LightWave. Røyken ble renderet som et eget pass i LightWaves egen rendermotor. Til slutt ble alt compet i Fusion.

Her er en oversikt over hvordan scenen ser ut i perspektiv.